Sağlık Köyü’nde Sülaleler

Fotoğraf “Mezalık” yanında ve Gılikler’in ev başı, Pavli Gıranı’na yol çalışması sırasında çekildi. Fotoğraftakiler (Soldan sağa) 
İbrahim Pırmıt, Hüseyin Yayla (Sağlık Köyü Muhtarı),Murat Mehmet Uğurlu, Mehmet Günay, Ahmet Uğurlu, Ali Usta ve Haşim Usta

Başlarken kısacık not düşüp, önceki yıllarda değerli kardeşimiz 
Nedim TORUN’un üst üste birkaç yıl köyümüz adına yaptığı ve
yeterli ilginin esirgendiği web sitelerini de yâd etmek istiyorum. 
Sevgili Nedim ve Ege’deki temsilcimiz işadamı Hüseyin Kahveci çok sabırla ve özveri ile web sitesi çalışmaları yaptılar. Her nedense köylülerimize ulaşamadık.  

Dileğim sevgili kuzenim M. Yavuz’un bu girişiminin gereğince değerlendirilmesi ve Dünya’nın dört bir yanındaki komşularımız ve tanıdıklarımızın ortak buluşma mekanımız olarak benimsenmesidir.

Mezarlık sınırı itibari ile ev ve sülale yerleşim sıralaması;

1-  Çakıroğulları: Benim nikâhımı da kıyan sempatik ve şen kişiliği ile anımsadığım “Çakuru Ali” sülalenin unutulmayacak kişiliklerinden

2-  Kırtorunlar: Torunlar sülalesinin bir kolu olduğunu sanıyorum. Köyümüzün saygın ve bir o kadar da oldukça geniş ailelerinden. Bir kısım akrabaları da Maksutlu ve Şıhlı’da oturuyorlar.

3- Torunlar: Geniş bir aile olup köyün en geniş koyun sürülerine sahiptiler. Kocaman, ineklerden büyük Kangal köpekleri vardı. Köyümüzün aydınlık yüzü ve yetişmemizde sınırsız emeği olan Ömer Torun ailenin  okumuş, aydınlarından ilk akla gelendir.

4-  Dursun

5-  Demiral

6-  Kaptanoğlu

7- Yayla: Bu sülale de çok kalabalıktır. Soyadlarını bilmesek her bir aileyi ayrı bir soy sanırsınız. Köyün değişik mıntıkalarına yayılmışlar ve evlenerek ayrı evler açtıklarından uzak komşular görüntüsü sergilemektedirler.

a) Ahmatlar

b) Amadugil

c) Mehmet Çavuşlar (Yeni Mehmetler) 

8- Günaydın: #2 cem erdemoğlu 
2010-04-1118:05:02 sekizinci maddede belirttiğiniz günaydın sülalesi azınlık değildir. esas olan soy adı günay olan bu (sizin tabirinizle azınlık sülale )köyün en eskilerinden merhum nuri dural ın (duralu nuri) torunlarını içine alır bir ucu bitliste diğer bir ucu samsun istanbul ankara olarak dağılır..emeklı kurmay albay hayrettin duralda bu sülalenin yüz akı büyuklerindendir. mehmet günaydımn (emekli bankacı iktisatçı) semir günaydın(emeklipolis) sülalenin devamını getirirler ayrıca başta yazdığım gibi köyün en kalabalık ailelerinden biri olan günay esas soyadımızdır. geçmişte resmi evraklarda hatalar olabildiğinden sonuna bir ekleme yapma gereği büyüklerce görülmüştür… bilginize.

9- Günay: Akraba oldukları bilinemeyecek kadar geniş sülalelerden biri de Günay soyadlı ailelerdir. 
Sayitler, Çavuşlar, Tumbalar aklımda kalanlar. Günaylar, Haydarlı ve Aşağı Köy’de de kalabalık haneler olarak yaşarlar. 
O kadar kalabalık ve değişik kültürel kimlik sergilerler ki, yakından tanımayanlar onların akraba olduğunu bilemezler. 

10-  Ergin.

11-  Gör.

12-  Purmut

13- Uğurlu: Benim ailemdir. Biz de kalabalık olmayan aileler içinde yer almaktaydık. Köydeki görüntü itibariyle söylemek gerekirse, hala da ev sayısı olarak azlık teşkil etmekteyiz. Ancak sadece babamın yaşamakta olan 10 (on) çocuğu dikkate alınırsa ve bunlara, babamın amcazadeleri ve torunları eklenirse değişimin nereye vardığı tahmin edilebilir.

14-  Menevşe (Gılikler)

15-  Usta

16-  Akdağ (Abbasuları) 

17_ Akgün (Gozmugil) 

18_ İbaçlar: (İbaçlarla ilgili bilgiyi onları hatırlatan melek isimli üyemizden bekliyoruz. Şimdiye kadar ekleyemediğimizden dolayı da bakmasın)

Köyün yer mevki adları: 

Cillu Mezalığı (mezarlık yanı), Köpücek, Kahveyanı, Torunlu Sapağı, Kabataş, Ortaköy, Mamugil mevkii, 
İncirli Kaş, Certdemük Altı, Camiyanı, Davutlar Mahallesi, Dutluk, Körgıran, Karakiraz Dibi, Pavli Granı, Gandul, 
Gozmugil. Aklımda kalan şimdilik bu kadar.  Murat Mehmet UĞURLU