ÇAKALLAR VE DOMUZLAR

Zerzevat

Zer Zevat

Domuz sürüleri basmış köyleri

Tarla tapanda talan, yıkımBedenlerde tiksinti, ürküntü, huzursuzluk
Yaymaktalar 
Gece gündüz demeden
Çocukluğumuzda domuzları tanımaz bilmez
Tatsız öykülerde dinlerdik.
Çakallarla yaşardık uzaktan uzağa
Ya kaçarken 
Ya da köpeklerle atışırcasına ulurken acemi köpek seslerini duyardık
Deli çakalların.
Tavukları tüneklerine kovalardık
Akşamüzerleri.
Sabaha karşı yakalanmasınlar çakal osuruklarına
Ağaç dallarındaki tüneklerinden düşüp yem olmasınlar 
Aç çakallara için. 
Ve 
Yorgunluğumu atamaz
Uykulara dalamazdım 
Deli Çakal ulumaları kulaklarıma değmeden   
Derler ki; eskiden, çakallar domuz yavrularını yer
Domuz nesline izin vermezlermiş.
Kedi köpek yerine çakal mı beslesek
Çakallı değirmenini yeniden kursak
Öğünlük öğütmelere başlasak
Çakallı günlere mi dönsek
Yeniden
Mi……                                        

                                                                 Murat Mehmet UĞURLU