ANKARA’DAN GELİYORUM

Sen havadan tekle yolu
Ben karadan geliyorum..
Bekle beni Anadolu
Ankara’dan geliyorum ?… 
Şube açtı Göktur Ay’a
Adil düzen eşit paya
Şöför mahallinde yaya
Ankara’dan geliyorum ? …

İyi kötü çürük ham has 
“Gök bakır yer demir” Abbas
Altı lağım üstü paspas
Ankara’dan geliyorum ? … 
Ne derdin var söyle kurban
Üstat zirvesinde urban
Ye iç yat bedava Turban
Ankara’dan geliyorum ? …

Oyuncular çıplak sete
Duman altı vaziyette
Ben garipte o niyette
Ankara’dan geliyorum ? … 

Mağdur olma çekme kahır
Kaybedersin evvel ahır“ 
Bize de mi tahtelbahır”
Ankara’dan geliyorum ? … 

Maymun tamamladı evri
İnsan yaptı O’nu cevri
Tarihin en gıcık devri
Ankara’dan geliyorum ? … 

Geril yaysan fırla oksan
Her şeyin var neyin noksan
“Yedi adım gider soksan”
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hırsıza yasal güvence
Yaylı tanbur ut kemençe
Nice bayramlara bence
Ankara’dan geliyorum ? … 

İnsanlık mı yap içine
Uydur gitsin biçimine
Bir sigara içimine
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kör ulaştı hedefine
Odacı Amir Şefine
Fondip millet şerefine
Ankara’dan geliyorum ? … 

Dört cihet arka yönümüz
İsteğe bağlı önümüz
İmam bayıldı menümüz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ha orası “ Ha bu diyar”
Bir ölçüde kabak hıyar
Sağlık olsun üzülme yar
Ankara’dan geliyorum ? … 

Adam fırlamanın teki
Ödül almış suçu neki
Gizli konuşalım peki
Ankara’dan geliyorum ? … 

Tek fosforlu Cevriyemi
Bozdurmasın terbiyemi
Haçan sordun bak niyemi
Ankara’dan geliyorum ? … 

Lokmalar indi banıma
Söz hakkı geçti hanıma
Allahıma imanıma
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yüzünüze cellemeye
Poponuzu ellemeye
Ananızı bellemeye
Ankara’dan geliyorum ? … 

Derken neyi kasd ederim
Sen aldırma bu bir terim
Şikayetim var hemşerim
Ankara’dan geliyorum ? … 

Dediklerin çıktı falcı
Numune vermedi balcı
Fareli köye kavalcı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Normal ölçüde dışlandım
Hor görüldüm alkışlandım
Müebbettim bağışlandım
Ankara’dan geliyorum ? … 

Devşirmeye aklımızı
Bir sen kaldın maça kızı
Günde bir mil eşek hızı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hesap gizli şifre adsız
Bilen görevli rahatsız
Dinlesene patavatsız
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yakaladık yakamozu
Karıştırdık bağı bozu
Oynamaya en son kozu
Ankara’dan geliyorum ? … 

Soran seni nerde bulsun
Resme göre İstanbulsun
Müjde büyük geçmiş olsun
Ankara’dan geliyorum ? … 

Coğrafyası bozuk Jale
Nasıl düştün sen bu hale
Korkma ben seni iffale
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hepyek dülü düsse dübeş
Toplu çıkar zamlı beleş
Mavi tura devam Keleş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Açık her türlü yoruma
“Hal ve gidiş diş koruma”
Memnun halimden zoruma
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yükselden hiç yoktan hep’e
Dağ oldu bir avuç tepe
Söyle kandaz anlat pepe
Ankara’dan  geliyorum ? … 

Müthiş çapkın olur bilin
Ekşilisi mavruşgilin
Hortumunu tutun filin
Ankara’dan geliyorum ? … 

Karga kahvaltı yapmadan
Tilki peyniri kapmadan
Cafer bezine bakmadan
Ankara’dan geliyorum ? … 

Temizler mi hep birikir
Suda leke sabunda kir
Şimdi ak pak bambaşka bir
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sesimizi ikizledik
Pes yerlerini tizledik
Nah bulursun temizledik
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bu tosun benim yeğenim
Mor gülüm gonca dehenim
Ciğer parem nazik tenim
Ankara’dan geliyorum ? … 

Üşür ıslatma altını
Başka yere yap haltını
Al bir kapik ver altını
Ankara’dan geliyorum ? … 

Parolamız yanar söner
Rüşvet çarkı böyle döner
Başka fikrin var mı öner
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sağ ol ettin beni ikaz
Bizim gölün deyil bu kaz
Biraz sabırlı ol Binnaz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yüzde kaçma aslan payı
Bilmiyorsun sanki ayı
Şuna bir şey söyle dayı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yaptı şu gözleri yaşlı
Partimizi iki başlı
“Adana yolları taşlı”
Ankara’dan geliyorum ? … 

Biz bir aileyiz ferden
Kıllı baba saçı zerden
Hergele meydanı yerden
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ne demek özgür egemen
Yok arkadaş böyle dümen
Hoşuma gitmedi gülmen
Ankara’dan geliyorum ? … 

Giderken neyim mi vardı
Ceket kısa pontul dardı
Cennet şu dağların ardı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ayı inden çıkmış hemi
Tehlikede Kuş’un yemi
Dörttür üçün birle cemi
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kaç kere söz verdin caydın
Ters okudun yanlış saydın
Güneşte bir mumluk aydın
Ankara’dan geliyorum ? … 

Balonda müthiş gelişme
Gereğinden fazla şişme
Kanıtlanmaz çok değişme
Ankara’dan geliyorum ? … 

Beygire vermezsen mola
Eşşekten çok yapar yola
Çamur atma sağa sola
Ankara’dan geliyorum ? … 

Deprem evi deyil handik
Ön cepheden biraz yandik
Çek bir klark yap bir dandik
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bu günümüz dersek yarı
Kış yeşildir bahar sarı
Ocağıma dikme darı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Görüyorsun Ya İlahi
İşlettiler bizi dahi
Hem vallahi hem billahi
Ankara’dan geliyorum ? … 

Aracı girdi devreye
Pislik sıçradı çevreye
Kılıf hazır minareye
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bul bir sağlam hayali fiş
Yap bir mafya tarzı afiş
Adak paso kurban mafiş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hesap sana da sorulur
Gem takıp semer vurulur
Şike divanlar kurulur
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kutup yanar çöl üşümüş
Gök sancılı taş düşümüş
Sebep bir kör döğüşümüş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Enfilasyon gelir tuşa
Borç yapmasak uçan kuşa
Az kaldı düzden yokuşa
Ankara’dan geliyorum ? … 

Dicle Fırat Meriç Tunca
Akar durur umuduna
Hasan dağına oduna
Ankara’dan geliyorum ? … 

“Kara bahtım kem talihim”
Ben her şeye muhalifim
En vefalı kör Salihim
Ankara’dan geliyorum ? … 

Tavşana kaç tazıya tut
Karşısında esne uyut
Anlamasın hamutla yut
Ankara’dan geliyorum ?… 

Temel fikre karşı hiddet
Afiş yapar uzun müddet
Demokrat bir tarzda elbet
Ankara’dan geliyorum ? … 

Elbette çıkar bir bulan
Söylerken dili tutulan
Sen demedin sus be ulan
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kavunu dibine bak sat
Garanti işleri aksat
Sineyi milletse maksat
Ankara’dan geliyorum ? … 

Saklanırsa bu büyük sır
Hiçbir kadın kalmaz kısır
Cartlak kebab patlak mısır
Ankara’dan geliyorum ? … 

Tersine çekme küreği
Dayanmaz hırsız yüreği
Yağma hasanın böreği
Ankara’dan geliyorum ? … 

Boşuna harcama çaba
Su birikmez delik kaba
“Açıl susam Ali Baba”
Ankara’dan geliyorum ? … 

Havuza altın mı saçtım
Yasal yurt dışına kaçtım
Haksızlığa bayrak açtım
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sakla görünmesin yaran
Sefaletle nasıl aran
Ateşe gazlı bez saran
Ankara’dan geliyorum ? … 

Görüş mesafesi puslu
Rüzgar sakin yağmur uslu
Sapına kadar namuslu
Ankara’dan geliyorum ? … 

Düştük Çardak telaşına
Yunanla it dalaşına
Darısı düşman başına
Ankara’dan geliyorum ? … 

Geç kaldık altın çağına
Yol ararken Kaf Dağına
Bozkırdan Cennet bağına
Ankara’dan geliyorum ? … 

Elma Niğde erik Malta
Bırak kalsın düşen alta
Ne pilanı ? Karabalta
Ankara’dan geliyorum ? … 

Şahidim koptu curcuna
Deynek bakınca ucuna
Nargilem var marpucuna
Ankara’dan geliyorum ? … 

İnsan olmak bir hiledir
Medet ummak nafiledir
Altı okka bir kiledir
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yaklaştıkça inadına
Doyum olmuyor tadına
Koltuk sevenler adına
Ankara’dan geliyorum ? … 

Devam et kaldığın yerden
Kapanmasın akıl perden
Tavuk’a kaz gelen yerden
Ankara’dan geliyorum ? … 

İşlerimiz sardı sarpa
Çayır az yetmiyor arpa
Yalan dersem Kuran çarpa
Ankara’dan geliyorum ? … 

Neler görüyorum zahir
Şekerleme yapma Tahir 
Irgan biraz sallan kafir
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hislerimiz müşterektir
Fes püskül şapka terektir
Deliye her gün gerektir
Ankara’dan geliyorum ? … 

Başlayalım şimdi size
Ne emriniz oldu bize
Hemen başlayın perhize
Ankara’dan geliyorum ? … 

“Haydan gelen gider huya”
Derler darbı mesel buya
Sen yerlisin bende güya
Ankara’dan geliyorum ? … 

Nane molla papaz keşiş
Kabul etmez ucuz bahşiş
Sağlam olsun alış veriş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Vekil uçmakta tavanda
Asil su döver havanda
Üstelik birde avanta
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bu henüz bir ön görüşme
Yanarsın elime düşme
Amma da zırladın çüşbe
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sabrımız orta şekerli
Arabamız taş tekerli
Az gelişmiş çok hünerli
Ankara’dan geliyorum ? … 

Taş sopa coplu gösteriş
Oldu artık sıradan iş
Nice bayramlara eriş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Selam gurbetten sılaya
Teşekkürler Kızılaya
Yalvar Hazreti Mevlaya
Ankara’dan geliyorum ? … 

Makro düzeyde iş gücüm
Zaman ayarlı hörgücüm
Esrar bağımlı türkücüm
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bu kaderin bir oyunu
Kurt böyle tavlar koyunu
Yaylan görelim boyunu
Ankara’dan geliyorum ? … 

Tavan yaklaştı tabana
İt dedik saldık yabana
Var selamsöyle babana
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ferhat Şirin Aslı Kerem
Bu havada oldu verem
Yeşil kartım var muhterem
Ankara’dan geliyorum ? … 

Meslek sırrı söyleyemem
Kendi başıma yiyemem
Verene almam diyemem
Ankara’dan geliyorum ? … 

Fes feraçe fisi fistan
Nasıl yazıldı bu destan
Çakır keyif hafif mestan
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sizden şudur ki dileğim
Ben hala o dert ileyim”
Git dediler ne bileyim
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sevincinden iki büklüm
Örtülü ödenek yüklüm
Mendilin yok mu sümüklüm
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hastamız yoğun bakımda
Nalları diker yakında
Kadrolu hoca farkında
Ankara’dan geliyorum ? … 

“Ay suda bir servi semen”
Mehtaba bir şey diyemem
Ara nağme bitti hemen
Ankara’dan geliyorum ? … 

Siyaseti ettik hadım
Erkekse atsın bir adım
Davacımı anlamadım
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hiç gördün mü kuzu şişte
Kanıtla var mı geçmişte
Böyle yaşayalım işte
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bülbül tasta nemi gezer
Boş dibekte bulgur ezer
Sağır yaptığını sezer
Ankara’dan geliyorum ? … 

Doğu batı kuzey güney
Oy babo oy aman aney
Vallahi tanıdım şu bey
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bu çok hassas bir konudur
Satışlar mevsim sonudur
Vitrin niyazi doludur
Ankara’dan geliyorum ? … 

Tercihimiz alabalık
Misyonumuz kalabalık
Pancarı bir unlamalık
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yaşamaktan bihaberiz
Katı alır sulu yeriz
Şana aç şöhrete perhiz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Devamı var on bir ayın
On ikiden sonra sayın
Deniz torpil kara mayın
Ankara’dan geliyorum ? … 

Söz kısıtlı gergin hava
Bu tek celselik bir dava
Ücret yok hizmet bedava
Ankara’dan geliyorum ? … 

Asmaya değer mi surat
Gel bir of çek şöyle turat
Düse Selim çahar Murat
Ankara’dan geliyorum ? … 

Başlar yarım kaldı mı iş
Dönüşü olmayan gidiş
Baş kavuklu zenne İbiş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Çok aldırma hep olur bu
Yiter dağlar kaybolur su
Şike yapma bize komşu
Ankara’dan geliyorum ? … 

Çul dokur iplik eğerim
Yükselir vitrin değerim
Yola baktım ben meğerim
Ankara’dan geliyorum ? … 

Böyle atar ilk adımı
Gerdek gecesi hadımı
Anladın mı maksadımı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Rüzgar denizden karaya
Eserken girme araya
Dönmek için Ankaraya
Ankara’dan geliyorum ? … 

Elbet sarılır yaralar
Kontak yapar hatıralar
Aklanır kara paralar
Ankara’dan geliyorum ? … 

Oynayanlar bankalikte
Havlu attı fakirlikte
Ayrı yoldan hep birlikte
Ankara’dan geliyorum ? … 

İhracata dönük fındık
Olmadı bizde ıkındık
Dinlesene bire zındık
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ver saki yetmedi birtek
Masamızdan bu son istek
İki dirhem bir çekirdek
Ankara’dan geliyorum ? … 

Devem kambur kuşum şahbaz
Yem istemez su derdi az
Çamlıbelden deyil Ayvaz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Adam katil hüdanabit
Olay belli suçu sabit
İşte af sebebi vahit
Ankara’dan geliyorum ? …

Selam söyle Köroğluna
Bir çare düşünsün buna
Su temiz kirli sabuna
Ankara’dan geliyorum ?… 

Kıskanır iplik tığını
Kel kösenin bıyığını
Artır günlük aylığını
Ankara’dan geliyorum ? …        

Deve hamutla yutuldu
Köşe başları tutuldu
Garip çoktan unutuldu
Ankara’dan geliyorum ?… 

Kabahatın çoğu suçta
Başıma geldi sonuçta
İki ayak bir papuçta
Ankara’dan geliyorum ? … 

Safkan yarışları oyla
Kazanırız iki boyla
Atını seven kovboyla
Ankara’dan geliyorum ? … 

“Bunlar fasa fiso şeyler”
“Görün Mevla neler eyler”
Zaman bağ bozumu beyler
Ankara’dan geliyorum ? …

Fazla merak etme bırak
Yer değişti usta çırak
Kendisine bile ırak
Ankara’dan geliyorum ? … 

Niyeti ne köftehorun
Pazarı geçti mi Bor’un
Merkez pislik çevre sorun
Ankara’dan geliyorum ? … 

Durum hoşa gitmiyor pek
İşkembeden ucuz biftek
Dıbır haciz göt ipotek
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kapandı vergi açığım
İnek oldu danacığım
Merak etme anacığım
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bak sen yediğin naneye
Zararın var kaç haneye
Allah bir şu mahalleye
Ankara’dan geliyorum ? … 

Nasıl olduğunu gazi
Elbet biliyor niyazi
Kaçmaya uygun arazi
Ankara’dan geliyorum ? … 

Pop zırlamış şarkı ürmüş
Yediği kaba tükürmüş
Yüce Divan kursu görmüş
Ankara’dan geliyorum ? … 

Devam eder silsilesi
Sorarlar hep neyin sesi
Anasının örekesi
Ankara’dan geliyorum ? … 

Basın mı her türlüsü var
Çoğunda bakkal süsü var
Belli birkaç türküsü var
Ankara’dan geliyorum ? … 

Eşit dik üçgen nakışlı
Giysiler cepken alkışlı
Allahtan sosyal bakışlı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ortamı pis ettin gavat
Çakarım ha ana avrat
İçin helal dökün hayrat
Ankara’dan geliyorum ? … 

Konuşup ileri geri
Kafa şişirme be heri
Dağıldı Dingonun yeri
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ağzı durmaz çatar burada
Dişi köpek erkek kurda
Özlemişim Anayurda
Ankara’dan geliyorum ? … 

Olur mu hiç bahtı siyah
Bizim duvamızda günah
Ey vah ki halimiz eyvah
Ankara’dan geliyorum ? … 

Batan güneş doğan ayız
Taş muslukta son vanayız
Sahi biz kimden yanayız
Ankara’dan geliyorum ? … 

Gündüz uçtu gece kondu
Kışın yandı yazın dondu
O bir gizli özel fondu
Ankara’dan geliyorum ? … 

“Evlerinin önü yonca”
Meslek zarif rumuz gonca
Baktım hal böyle olunca
Ankara’dan geliyorum ? … 

Şimdi çok bol çeşidimiz
Aslan yürekli itimiz
Asla dolmaz limitimiz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Geri kalma öne fırla
Ata kükre ite hırla
Tek dolmuşla fittim tırla
Ankara’dan geliyorum ? … 

Zaten bir kepçe, taşımı
Ateşe dökme aşımı
Belaya sokma başımı
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kapalı idrar yolumuz
Görevde izci kolumuz
Biraz sabırlı olunuz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Yanarsın bir karlı dağdır
Üşürsün bir ateş bağdır
Şükrüm şu ki canım sağdı
rAnkara’dan geliyorum ? … 

Yaparlar şişleyip kuzu
Vakitsiz öten horozu
Verin vicdan borcunuzu
Ankara’dan geliyorum ? … 

Sadak dar gelir okuna
Vardar girer yaz şokuna
Yeter ver Aliş’i Tuna
Ankara’dan geliyorum ? … 

Hayvanlar alemi savuk
Dişi öküz erkek tavuk
Ölçü çizme değer kavuk
Ankara’dan geliyorum ? … 

Komşumuzla bal şekeriz
Tarlasına tuz ekeriz
Fidan dikmesin keseriz
Ankara’dan geliyorum ? … 

Mesele tezgahı kurmak
Turnayı uçarken vurma
kPapazı yerde uçurmak
Ankara’dan geliyorum ? … 

Boşa ağarmadı sakal
Kümese baksana çakal
Efkar bastı çal keman çal
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kimse etmesin şikayet
İhtimaller müspet gayet
Ayrılık bitti nihayet
Ankara’dan geliyorum ? … 

Anlatır gördü mü rüya
At katıra sıpa taya
Suni zandan kurtulmaya
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kolay işi sokma zora
Kürek çekme anafora
Uzaktasın yaklaş ora
Ankara’dan geliyorum ? … 

Müşterimiz defoludur
Tavuk çatlar kaz foludur
Tuttuğumuz hak yoludur
Ankara’dan geliyorum ? … 

Bir hayıra en az on şer
Politika böyle mon şer
Keresteni biraz yon şer
Ankara’dan geliyorum ? … 

Ağa denilen hıyarlar
Soyuna çizme ayarlar
Yağma var buyurun beyler
Ankara’dan geliyorum ? … 

Onaylar emre muntazır
Kurumlar vergisi hazır
Saraylar denize nazır
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kim icat etti acaba
Cam şişeye mantar tıpa
İki puan haydi sıpa
Ankara’dan geliyorum ? … 

Seyri sefain cumhuri
Yeşilde durmak mecburi
Şeytan Melek kılman Nuri
Ankara’dan geliyorum ? … 

Taksim ettik adil hane
Olamaz bundan şahane
Baş gitti ağrı bahane
Ankara’dan geliyorum ? … 

Kuyruğunu tuttu diye
Aslan pay çıkar kediye
Şimdi anladın mı niye
Ankara’dan geliyorum ? …  

                                  Ahmet KAÇAR